05/01/2022

Half Day

Asset Class

Instrument

Status

Equities

Sweden

Early Close 11:55

 

06/01/2022

Epiphany

Asset Class

Instrument

Status

Equities

Finland

Closed

Equities

Greece

Closed

Equities

Poland

Closed

Equities

Sweden

Closed

Index

Poland20

Closed

 

17/01/2022

Martin Luther King Jr. Day

Asset Class

Instrument

Status

Bond

TBOND30

Early Close 18:00

Bond

TNOTE10

Early Close 18:00

Commodity

SoybeanOil

Closed

Commodity

Cocoa

Closed

Commodity

Cotton

Closed

Commodity

Gold Futures

Early Close 19:30

Commodity

Gold Spot (XAUUSD)

Early Close 19:15

Commodity

Copper

Early Close 18:00

Commodity

HeatingOil

Early Close 18:00

Commodity

Coffee

Closed

Commodity

NaturalGas

Early Close 19:30

Commodity

OrangeJuice

Closed

Commodity

Palladium

Early Close 18:00

Commodity

Platinum

Early Close 18:00

Commodity

Sugar

Closed

Commodity

XPTUSD

Early Close 19:15

Commodity

NaturalGas Cash

Early Close 19:15

Commodity

XPDUSD

Early Close 19:15

Commodity

Silver Futures

Early Close 19:30

Commodity

XAGUSD

Early Close 19:15

Commodity

USOil

Early Close 19:15

Commodity

Oil

Early Close 19:30

Commodity

Corn

Closed

Commodity

Rice

Closed

Commodity

Soybean

Closed

Commodity

Wheat

Closed

Equities

US

Closed

Index

DE30 & Germany30

Closed 21:00-23:00

Index

FRA40/France40

Closed 21:00-23:00

Index

JPN225 & Japan225

Early Close 18:00

Index

UK100 & 100UK

Closed 21:00-23:00

Index

US2000

Early Close 18:00

Index

US30 & USA30

Early Close 18:00

Index

US500 & USA500

Early Close 18:00

Index

USTEC & US100

Early Close 18:00

Index

VIXX

Early Close 16:30 / Reopens at 23:00

 

26/01/2022

Australia Day

Asset Class

Instrument

Status

Equities

Australia

Closed

Index

AUS200 & Australia200 & Sydney200

Late Open 06:10

31/01/2022

Eve of Lunar New Year

Asset Class

Instrument

Status

Equities

Hong Kong

Early Close 04:00

Index

CHINA50

Early Close 04:00

Index

HongKong45/HK50/HK33

Early Close 04:00

*Please note these times provided migt be subject to change.

*Please note the times provided are in Greenwich Mean Time (GMT)

CySEC (EU)

 • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt
 • Khoản bồi thường cho Nhà đầu tư FSCS lên tới 20.000 EUR
 • Bảo hiểm 1.000.000 EUR**
 • Bảo vệ số dư âm

Sản phẩm

 • CFD
 • Giao dịch cổ phiếu
 • Nhà xây dựng chiến lược

Markets.com, do Safecap Investments Limited (“Safecap”) điều hành và được quản lý bởi CySEC theo giấy phép số. 092/08 và FSCA theo giấy phép số. 43906.

FSC (TOÀN CẦU)

 • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt
 • Xác thực điện tử
 • Bảo vệ số dư âm
 • Bảo hiểm 1.000.000 USD**

Sản phẩm

 • CFD

Nhà xây dựng chiến lược

Markets.com, do Finalto (BVI) Ltd điều hành và trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính BVI (‘FSC’) theo giấy phép số. SIBA/L/14/1067.

FCA (Anh)

 • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt
 • Khoản bồi thường cho Nhà đầu tư FSCS lên đến 85.000 GBP
  *tùy thuộc vào tiêu chí và tính đủ điều kiện
 • Bảo hiểm 1.000.000 bảng Anh**
 • Bảo vệ số dư âm

Sản phẩm

 • CFD
 • Cược Khoản chênh lệch giá
 • Nhà xây dựng chiến lược

Markets.com do Finalto Trading Ltd. điều hành và được Cơ quan Quản lý Tài chính (“FCA”) quản lý theo giấy phép số 607305.

ASIC (AU)

 • Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt
 • Xác thực điện tử
 • Bảo vệ số dư âm
 • Bảo hiểm 1.000.000 USD**

Sản phẩm

 • CFD

Markets.com, do Finalto (Australia) Pty Ltd điều hành theo Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số. 424008 và được quản lý về việc cung cấp các dịch vụ tài chính bởi Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Úc (“ASIC”).

Việc chọn một trong các cơ quan quản lý này sẽ hiển thị thông tin tương ứng trên toàn bộ trang web. Nếu bạn muốn hiển thị thông tin cho một cơ quan quản lý khác, vui lòng chọn nó. Để biết thêm thông tin nhấp vào đây.

**Điều khoản và điều kiện được áp dụng. Nhấp vào đây để đọc toàn bộ chính sách.

Marketsi
Một cách tiếp cận cá nhân để đầu tư.

Cho dù bạn đang đầu tư cho dài hạn, trung hạn hay thậm chí ngắn hạn, Marketsi đều giúp bạn kiểm soát. Bạn có thể thực hiện cách tiếp cận truyền thống hoặc sáng tạo với Công cụ xây dựng chiến lược đầu tư sáng tạo của chúng tôi, nền tảng hàng đầu trong ngành của chúng tôi và dịch vụ VIP được cá nhân hóa sẽ giúp bạn tận dụng tối đa các thị trường toàn cầu mà không cần qua trung gian.

Giao dịch Cổ phiếu trong Nhóm Thị trường chỉ được Safecap Investments Limited cung cấp do CySEC quản lý theo giấy phép số 092/08. Chúng tôi hiện đang chuyển hướng bạn đến trang web của Safecap.

Chuyển hướng

Bạn thấy lạc lối?

Chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang ở trên trang web . Vì bạn đang kết nối từ một vị trí bên trong , bạn nên xem xét việc truy cập lại , điều này phải tuân theo các biện pháp can thiệp của sản phẩm . Trong khi bạn có thể tự do duyệt qua đây theo sáng kiến độc quyền của mình, việc xem trang web dành cho quốc gia của bạn sẽ hiển thị thông tin quy định tương ứng và các biện pháp bảo vệ có liên quan của công ty bạn chọn. Bạn có muốn được chuyển hướng đến không ?